Senin, 22 Maret 2021

Rajane Presiden

     ... ada pejabat pemerintah Indonesia mengadakan peninjauan lapangan di sebuah kampung di pelosok Pulau Madura (Jatim). Seperti biasanya kalau ada pejabat pemerintah (dari Jakarta) yang datang masyarakat dikumpulkan untuk menyambut tamu tersebut, sekalian untuk tatap-muka dan berdialog. ... setelah berdialog kesana-kemari akhirnya pejabat tersebut ingin mengetest pengetahuan masyarakat setempat ..., maka dia tanya kepada seorang pria berumur 40 tahunan ..., sebut saja bapak A.


    Pejabat: “ ... bapak A, apakah bapak tahu siapa presiden Republik Indonesia?”


    Bapak A: “ ... yok apa sey (gimana sih), ... presiden Republik Indonesia ... ya banyak sekali pak!”


    Pejabat (... sedikit bingung dan geli ...): “Lho ... apa maksud bapak?”

    

    Bapak A: “Yaah ... presiden Republik Indonesia memang banyak pak, tergantung keadaan pak, ... kadang-kadang ya pak Harmoko (ket: MenPen), ... kadang-kadang ya pak Ali Alatas (ket: MenLu), ... tergantung lah pak, ... siapa yang muncul di televisi ...”


    Pejabat ( ... masih geli dan tetap ingin tahu ... ): “Nah ... kalau begitu siapa dong Pak Harto itu?”


    Bapak A (dengan semangat tinggi menjawab): “Wah kalau Pak Harto itu jelas RAJANE PRESIDEN ... pak!”


Soeharto.org digagas untuk merawat ingatan dan menolak lupa terhadap kebiadaban Orde Baru.