Selasa, 30 Maret 2021

Tuhan pun Menangis

 

    Pemimpin Filipina, Fidel Ramos, menghadap Tuhan, “Tuhan, aku telah memerintah Filipina lima tahun, berapa lama lagi baru rakyatku berbahagia?” “Tiga puluh tahun lagi,” kata Tuhan. Ramos menangis, dan berlalu.


    Ganti pemimpin Kamboja yang baru mengkudeta Ranaridth, Hun Sen, menghadap Tuhan dan memohon, “Tuhan, aku baru memerintah Kamboja satu tahun, berapa lama lagi rakyatku baru bisa berbahagia?” “Lima puluh tahun lagi,” ujar Tuhan. Hun Sen menangis, dan berlalu.


    Gantian Soeharto menghadap Tuhan, “Tuhan aku telah memerintah negeriku tiga puluh tahun lamanya. Berapa lama lagikah rakyatku betul-betul bisa berbahagia dan hidup dalam sebuah masyarakat yang adil makmur berdasarkan daripada Pancasila?”


    Tuhan pun menangis, dan berlalu.Soeharto.org digagas untuk merawat ingatan dan menolak lupa terhadap kebiadaban Orde Baru.